پس از حمد خداوند مهربان و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام ، به اطلاع می رساند دوره ضمن خدمت کاربردهای فناوری اطلاعات با همکاری گروه های درسی با شرایط زیر برگزار می گردد:
1- نام دوره : کاربردهای فناوری اطلاعات
2- کد دوره : ۹۲۰۰۲۵۴۲
3- ساعت دوره : 6 ساعت
4- نوع دوره :حضوری
5- ویژگی دوره : عمومی
6- فراگیران :دبیران مدارس متوسطه اول و گروه های درسی
7- تاریخ  برگزاری دوره : 1398/03/09     
8- ساعت : 8 الی13
9- مکان برگزاری دوره : مرکز تحقیقات معلمان سمیرم
همکاران محترم قبل از حضور در دوره،کد دوره را چک نمایند قبلا نگذرانده باشند.